Prodejna La Pharmacie Française na Arbesově náměstí 11 v Praze je otevřena po—pá 11—18 h, ve čtvrtek 11—19 h a v sobotu 13—19 h. La Pharmacie Française neprodává léčiva.

Novinky

Pravidla soutěže Fer à Cheval

Pořadatel a organizátor soutěže:

Společnost LA PHARMACIE FRANCAISE s.r.o., adresa Pod špitálem 1355, Zbraslav, 156 00 Praha, IČ: 09381210 zapsána v OR C 335414/MSPH vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Organizátor“).

Termín a místo trvání soutěže:

Soutěž probíhá vždy na instagramových stránkách https://www.instagram.com/lapharmaciefrancaise/, a to v době uvedené Organizátorem vždy při vyhlášení každé soutěže. Přesná doba trvání soutěže je vždy vymezena v jejím vyhlášení.

Účastníci soutěže:

Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, která je registrována na sociální síti Instagram (www. Instagram.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj Instagramový účet a splní stanovená pravidla soutěže s následující výjimkou (dále jen „Účastník“): Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru Organizátorovi anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb Organizátora.

Výhra:

Vyhrajte jeden ze dvou balíčků přípravků Fer à Cheval:

Balíček péče o domácnost: Univerzální čistící přípravek, odstraňovač vodního kamene, tekuté černé mýdlo, marseillské mýdlové vločky, marseillské mýdlo, prostředek na mytí nádobí, kostka na skvrny.

Balíček péče o tělo: Marseillské tekuté mýdlo, kartáček na nehty, marseillské tekuté mýdlo, marseillské mýdlo, parfemované tuhé mýdlo, krém na ruce, cestovní box na mýdlo

Průběh a principy soutěží:

Soutěže probíhají na instagramových stránkách https://www.instagram.com/lapharmaciefrancaise/.

Účastníci se zapojí do soutěže o výhru tak, budou sledovat stránky na Instagramu @lapharmaciefrancaise. 

Soutěž vyhlásíme 19. 3. 2022. Vítěze vybere ze všech příspěvků zástupce La Pharmacie Française. Účastník se může zapojit do soutěže na každém profilu pouze jednou, přičemž identifikátorem Účastníka je jeho osobní instagramový profil.

Oznámení a předání výher:

Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné Účastníky na jejich instagramovém profilu. Výherci jsou zároveň zveřejněni na instagramové stránce https://www.instagram.com/lapharmaciefrancaise/. Výhra je k osobnímu vyzvednutí v prodejně La Pharmacie Francaise na Arbesově náměstí, nebo jsou zasílány poštou na výhercem sdělenou adresu, a to do 30 dnů od skončení soutěže, nebo způsobem uvedeným při vyhlášení každé soutěže či je mu výhra předána jiným způsobem na základě předchozí dohody. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do sedmi dnů od jejího sdělení Organizátorem, jeho výhra bez náhrady propadá Organizátorovi. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od Organizátora, než uvedenou při vyhlášení každé soutěže, či na jiné protiplnění. Organizátor neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

Daň z výhry:

Účastí v soutěži bere Účastník na vědomí, že pokud hodnota z výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá zdanění dle § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Tato daň bude zaplacena Organizátorem soutěže.

Pravidla soutěžních příspěvků:

Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení Organizátora protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Účastníka, jehož chování či Instagram profil odporuje pravidlům sociální sítě Instagram. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Instagram. Organizátor upozorňuje Účastníky, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

Autorská a jiná práva:

Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci Organizátorovi bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na Internetu v souvislosti se soutěží. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Účastník vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla Organizátorem nad rámec výše uvedený Účastník souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek Organizátora písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla Organizátorem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Účastníkovi nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

Ochrana osobních údajů:

Účastník poskytuje Organizátorovi, vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku, výslovný souhlas s tím, aby Organizátor soutěže jako správce zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, instagramové jméno, profilová fotografie, emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, případně další údaje), a to jak pro účely účasti Účastníka v soutěži a předání výhry výhercům soutěže tak i ve své marketingové databázi za účelem nabízení obchodu a služeb. Údaje budou uloženy a zpracovány Organizátorem po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu.

Další důležité podmínky soutěží: Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Účastníkem v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Účastníkem je pořadatel oprávněn neumožnit Účastníkovi účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Účastníkům jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné.

Organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Instagram, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních instagramovým stránkách. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram.

 

V Praze, dne 12. 3. 2022

Dodání do Vánoc

Dodání Vašich objednávek do Vánoc garantujeme při objednání do pátku 17. 12. 2021.

Pravidla soutěže Fragonard

Pořadatel a organizátor soutěže:

Společnost LA PHARMACIE FRANCAISE s.r.o., adresa Pod špitálem 1355, Zbraslav, 156 00 Praha, IČ: 09381210 zapsána v OR C 335414/MSPH vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Organizátor“).

Termín a místo trvání soutěže:

Soutěž probíhá vždy na instagramových stránkách https://www.instagram.com/lapharmaciefrancaise/, a to v době uvedené Organizátorem vždy při vyhlášení každé soutěže. Přesná doba trvání soutěže je vždy vymezena v jejím vyhlášení.

Účastníci soutěže:

Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, která je registrována na sociální síti Instagram (www. Instagram.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj Instagramový účet a splní stanovená pravidla soutěže s následující výjimkou (dále jen „Účastník“): Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru Organizátorovi anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb Organizátora.

Výhra:

Vyhrajte balíček přípravků Fragonard:

???? Parfém Etoile 50 ml

???? Difuzér Fleur de la passion 200 ml

???? Tělové mléko Pivoine 250 ml

???? Tuhé mýdlo Mon Immortelle

???? Keramický kelímek na kartáčky

???? Keramický podtácek na mýdlo

???? Hodinky Fragonard

Průběh a principy soutěží:

Soutěže probíhají na instagramových stránkách https://www.instagram.com/lapharmaciefrancaise/.

Účastníci se zapojí do soutěže o výhru tak, budou sledovat stránky na Instagramu @lapharmaciefrancaise. 

Zároveň nasdílí s námi fotku na svém veřejném profilu / stories ➕ označit @lapharmaciefrancaise. Téma fotky: co si spojíte s Parfumerií Fragonard. Je to oblíbená květina, parfém, záběr z vaší dovolené ve Francii, fotka schovaného flakonku nebo zážitek, který máte s parfumerií spojený?

Soutěž vyhlásíme 28. 11. 2021. Vítěze vybere ze všech příspěvků zástupce La Pharmacie Française. Účastník se může zapojit do soutěže na každém profilu pouze jednou, přičemž identifikátorem Účastníka je jeho osobní instagramový profil.

Oznámení a předání výher:

Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné Účastníky na jejich instagramovém profilu. Výherci jsou zároveň zveřejněni na instagramové stránce https://www.instagram.com/lapharmaciefrancaise/. Výhra je k osobnímu vyzvednutí v prodejně La Pharmacie Francaise na Arbesově náměstí, nebo jsou zasílány poštou na výhercem sdělenou adresu, a to do 30 dnů od skončení soutěže, nebo způsobem uvedeným při vyhlášení každé soutěže či je mu výhra předána jiným způsobem na základě předchozí dohody. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do sedmi dnů od jejího sdělení Organizátorem, jeho výhra bez náhrady propadá Organizátorovi. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od Organizátora, než uvedenou při vyhlášení každé soutěže, či na jiné protiplnění. Organizátor neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

Daň z výhry:

Účastí v soutěži bere Účastník na vědomí, že pokud hodnota z výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá zdanění dle § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Tato daň bude zaplacena Organizátorem soutěže.

Pravidla soutěžních příspěvků:

Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení Organizátora protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Účastníka, jehož chování či Instagram profil odporuje pravidlům sociální sítě Instagram. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Instagram. Organizátor upozorňuje Účastníky, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

Autorská a jiná práva:

Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci Organizátorovi bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na Internetu v souvislosti se soutěží. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Účastník vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla Organizátorem nad rámec výše uvedený Účastník souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek Organizátora písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla Organizátorem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Účastníkovi nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

Ochrana osobních údajů:

Účastník poskytuje Organizátorovi, vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku, výslovný souhlas s tím, aby Organizátor soutěže jako správce zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno, profilová fotografie, emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, případně další údaje), a to jak pro účely účasti Účastníka v soutěži a předání výhry výhercům soutěže tak i ve své marketingové databázi za účelem nabízení obchodu a služeb. Údaje budou uloženy a zpracovány Organizátorem po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu.

Další důležité podmínky soutěží: Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Účastníkem v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Účastníkem je pořadatel oprávněn neumožnit Účastníkovi účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Účastníkům jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné.

Organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Instagram, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních instagramovým stránkách. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram.

 

V Praze, dne 22.11.2021

17.11. máme otevřeno!

Ve středu, 17.11.2021 máme otevřeno! Budeme se na Vás těšit v čase 13–⁠19 hod.

Tým La Pharmacie

Ve čtvrtek prodlužujeme otevírací dobu

Od začátku listopadu prodlužujeme otevírací dobu! Každý čtvrtek se za námi nově můžete zastavit až do 19:00. ☕️ Dopřejte si péči v klidu a příjemném prostředí naší prodejny. Ostatní dny zůstává otevírací doba stejná.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Pravidla soutěže „Kompletní péče o pleť Gamarde na míru vaší pleti“

Pořadatel a organizátor soutěže:

Společnost LA PHARMACIE FRANCAISE s.r.o., adresa Pod špitálem 1355, Zbraslav, 156 00 Praha, IČ: 09381210 zapsána v OR C 335414/MSPH vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Organizátor“).

Termín a místo trvání soutěže:

Soutěž probíhá vždy na instagramových stránkách https://www.instagram.com/lapharmaciefrancaise/ a https://www.instagram.com/gamarde_cz/ , a to v době uvedené Organizátorem vždy při vyhlášení každé soutěže. Přesná doba trvání soutěže je vždy vymezena v jejím vyhlášení.

Účastníci soutěže:

Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, která je registrována na sociální síti Instagram (www. Instagram.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj Instagramový účet a splní stanovená pravidla soutěže s následující výjimkou (dále jen „Účastník“): Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru Organizátorovi anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb Organizátora.

Výhra:

Vyhrajte pro sebe a svou kamarádku/maminku/babičku (nebo přítele/tatínka/dědečka!):

 • Balíček kompletní péče o pleť (termální voda Eau de Gamarde, micelární voda Eau Micellaire Douceur, peeling Gommage Douceur, sérum Elixir Hydratant, krém Fluide Réconfort, čistící maska Masque Clarifiant, balzám na rty Stick à Lèvres)
 • Plus 1 přípravek Gamarde dle vašeho výběru, který rádi pomůžeme vybrat při osobní (nebo online) konzultaci

 

Průběh a principy soutěží:

Soutěže probíhají na instagramových stránkách https://www.instagram.com/lapharmaciefrancaise/ a https://www.instagram.com/gamarde_cz/.

Účastníci se zapojí do soutěže o výhru tak, budou sledovat stránky na Instagramu @lapharmaciefrancaise a @gamarde_cz. Zároveň napíší do komentáře, jestli znají značku Gamarde a který přípravek jim nejvíc vyhovuje nebo který by rádi vyzkoušeli. Dále napíší (označí), pro koho bude druhý balíček přípravků Gamarde, který je součástí výhry.

Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje Organizátor výherce. Účastník se soutěže může zúčastnit na obou profilech lapharmaciefrancaise i gamarde_cz, kdy je na každé stránce k dispozici 1 výhra. Účastník soutěže tak zvyšuje svou šanci na výhru. Účastník se může zapojit do soutěže na každém profilu pouze jednou, přičemž identifikátorem Účastníka je jeho osobní instagramový profil.

Oznámení a předání výher:

Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné Účastníky na jejich instagramovém profilu. Výherci jsou zároveň zveřejněni na instagramové stránce https://www.instagram.com/lapharmaciefrancaise/ a https://www.instagram.com/gamarde_cz/. Výhry jsou k osobnímu vyzvednutí v prodejne La Pharmacie Francaise na Arbesově náměstí, nebo jsou zasílány poštou na výhercem sdělenou adresu, a to do 30 dnů od skončení soutěže, nebo způsobem uvedeným při vyhlášení každé soutěže či je mu výhra předána jiným způsobem na základě předchozí dohody. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do sedmi dnů od jejího sdělení Organizátorem, jeho výhra bez náhrady propadá Organizátorovi. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od Organizátora, než uvedenou při vyhlášení každé soutěže, či na jiné protiplnění. Organizátor neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

Daň z výhry:

Účastí v soutěži bere Účastník na vědomí, že pokud hodnota z výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá zdanění dle § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Tato daň bude zaplacena Organizátorem soutěže.

Pravidla soutěžních příspěvků:

Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení Organizátora protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Účastníka, jehož chování či Instagram profil odporuje pravidlům sociální sítě Instagram. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Instagram. Organizátor upozorňuje Účastníky, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

Autorská a jiná práva:

Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci Organizátorovi bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na Internetu v souvislosti se soutěží. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Účastník vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla Organizátorem nad rámec výše uvedený Účastník souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek Organizátora písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla Organizátorem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Účastníkovi nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

Ochrana osobních údajů:

Účastník poskytuje Organizátorovi, vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku, výslovný souhlas s tím, aby Organizátor soutěže jako správce zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno, profilová fotografie, emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, případně další údaje), a to jak pro účely účasti Účastníka v soutěži a předání výhry výhercům soutěže tak i ve své marketingové databázi za účelem nabízení obchodu a služeb. Údaje budou uloženy a zpracovány Organizátorem po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu.

Další důležité podmínky soutěží: Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Účastníkem v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Účastníkem je pořadatel oprávněn neumožnit Účastníkovi účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Účastníkům jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné.

Organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Instagram, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních instagramovým stránkách. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram.

 

V Praze, dne 8.9.2021

DOVOLENÁ 2.–15. 8.

A BIENTOT! Tým La Pharmacie bude 2.–15. 8. na dovolené. Dveře prodejny budou v těchto dnech uzavřeny, těšit se na vás budeme opět od 16. 8. Objednávky z e-shopu vyřizujeme jednou týdně.

Za celý tým La Pharmacie přejeme pohodově strávené léto.

Napsali o nás

Už se o nás píše :)

Pokud Vás zajímá, jak vznikl projekt paralékárny La PHARMACIE FRANÇAISE a kdo je za tím, přečtěte si článek ve Forbesu.

 
L'INSTITUT LA PHARMACIE FRANÇAISE

Kosmetické služby

 

L'Institut La Pharmacie – kosmetické OŠETŘENÍ ve francouzském stylu

 

 

 

vyberte si ošetření přímo pro vás

 

Rituel Pureté Sebo-rééquilibrant
 • Pročišťující rituál, který cílí na nedokonalosti pleti a snižuje nadbytečnou produkci kožního mazu.
 • Pro čistou a bezchybnou mladistvou pleť bez černých teček a rozšířených pórů.
 • Vhodné pro mastnou pleť, včetně aknózní.
 • Pro ženy i muže
 • 90 minutová procedura obsahuje navíc liftingovou masáž obličeje, šíje a dekoltu.

 

Rituel Hydro Intense
 • Vyživující rituál s kyselinou hyaluronovou.
 • Pro intenzivní a dlouhodobou hydrataci pleti, zjemnění mimických vrásek a vrásek způsobených dehydratací.
 • Vhodné pro dehydratovanou pleť, která potřebuje restart.
 • Výsledkem je mladistvá, vyhlazená pokožka bez vrásek.
 • Viditelné výsledky již po prvním kosmetickém ošetření.
 • 90 minutová procedura obsahuje navíc liftingovou masáž obličeje, šíje a dekoltu.

 

Rituel Vitalité & Eclat
 • Revitalizační, posilující rituál, obohacen o koncentrát z řasy Spirulína, která Vás zbaví zašedlého tónu pleti i únavy.
 • Zajišťuje zjemnění a zpevnění pokožky, zároveň působí proti známkám stárnutí.
 • Vhodné pro mdlou pleť bez energie, která potřebuje oživit a znovu nabít potřebné živiny.
 • Výsledkem je mladistvá, pevná, jemná a projasněná pleť, plná života.
 • Viditelné výsledky již po prvním kosmetickém ošetření.
 • 90 minutová procedura obsahuje navíc liftingovou masáž obličeje, šíje a dekoltu.

 

 

 

Ceny ošetření

 

Název ošetření / délka ošetření Rituel pureté sebo-rééquilibrant (propolis+) Rituel vitalité & éclat (spirulina)

Rituel hydro intense (kyselina hyaluronová)

60 minut                         2 000 Kč                                   2 600 Kč  N/A 
90 minut                         2 800 Kč                                   3 600 Kč                            4 400 Kč

 

Všechny ceny jsou včetně DPH 21%.

 

  

Kosmetické rituály pro Vás vytvořila Tereza Hošková, kosmetička a maskérka.

 

Svoji profesní kariéru započala ve francouzském Lille, kde vystudovala Acte Academie, specializovanou školu zaměřenou na umělecký make-up a filmové efekty. Po návratu do České republiky působila jako make-up artist pro značky Lancôme a Yves Saint Laurent.

Lákalo ji ovšem porozumět kůži více do hloubky, a proto se rozhodla vyučit se také kosmetičkou. Spojení těchto dvou profesí ji naplňuje. Obě se navzájem podobají, neboť spojují kreativitu a rozmanitost, zároveň je ale každá z nich do značné míry jiná.

Ať už líčí, češe nebo Vás hýčká na kosmetickém křesle, vždy je pro ni nejdůležitější Vaše spokojenost.

Řídí se mottem: „Ženy ke mně přicházejí, aby byly krásnější, ale odcházejí šťastnější.“ 

Tereza nabízí své služby také v angličtině a francouzštině.

 

 

 

 

Jak a na kdy se můžete objednat?

 

Objednat se můžete na e-mailu smichov@lapharmacie.cz nebo přímo u Terezy na telefonu +420 720 249 729.
Pokud máte dotazy k jednotlivým procedurám, Tereza Vám je ráda zodpoví.

Můžete se objednat na úterý 11–21 hodin a nově také na čtvrtek 9–16 a 18–20 hodin. Po individuální domluvě vás rádi objednáme i na jiný čas.

Ohledně změny termínu či jiných dotazů neváhejte zavolat přímo do La Pharmacie Française: +420 724 259 475.

 

MM_I9411a MM_I9549a

 

 

Stránka 1 z 1 - 10 položek celkem